Talentontwikkeling

Talentontwikkeling staat momenteel volop in de belangstelling. Aanleiding is de brief van de staatssecretaris Sander Dekker aan de tweede kamer, met het "Plan van aanpak toptalenten 2014-2018". "De vraag is niet meer óf deze groep meer aandacht verdient, maar hoe we die aandacht vormgeven", aldus Dekker.

Talentontwikkeling is een breed begrip: binnen het vmbo kan het variëren van een Nederlands kampioenschap metselen tot Topsport Talentscholen, van het talent ontdekken en ontwikkelen van iedere leerling tot vmbo-plusroutes gericht op verkort doorstromen naar het mbo. Misschien is uw school ook druk bezig met talentontwikkeling in enigerlei vorm?

Op de website talentstimuleren.nl/onderwijs/vmbo biedt SLO informatie en materialen voor talentontwikkeling in het vmbo.