(School)examen

In de linkernavigatie vindt u informatie over de examenprogramma's en de handreikingen.

Voor actuele informatie over de syllabi en de examenprogramma's verwijzen we u naar Examenblad, de website van het College voor Examens (CvE, voorheen CEVO).

Kwaliteit schoolexamens vmbo

Vmbo scholen hebben veel ruimte voor het maken van inhoudelijke keuzes en voor de planning van het schoolexamen. Daarmee heeft de vmbo-school een grote verantwoordelijkheid gekregen voor de kwaliteit van het schoolexamen. Van de school wordt verwacht dat zij zichtbaar maakt dat aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het schoolexamen niet getwijfeld hoeft te worden. SLO heeft diverse producten ontwikkeld ter ondersteuning bij het vormgeven aan kwalitatief goede schoolexamens.