Projectsites
thumb
Deze website is ontwikkeld om leerplanontwik-kelaars te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van evaluaties.
thumb
Website met de structuur en bouwstenen om als school of instelling voor kinderopvang een eigen leerplan-op-maat voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl te maken.
thumb
Deze website is bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs die (meer) opbrengstgericht willen werken en zo beter maatwerk willen bieden aan hun leerlingen.
thumb

Passende perspectieven helpt scholen bij het maken van (inhoudelijke) keuzes voor leerlin-gen die het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) op 12-jarige leeftijd niet halen.

thumb
Wilt u binnen de school het rekenonderwijs bij verschillende vakken onderbrengen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat zijn de aandachtspunten?
thumb
Wat moeten leerlingen kennen en kunnen (referentieniveaus). Website van de expertgroep Doorlopende Leerlijnen rekenen en taal.