Projectsites
thumb
Website met de structuur en bouwstenen om als school of instelling voor kinderopvang een eigen leerplan-op-maat voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl te maken.
thumb

Passende perspectieven helpt scholen bij het maken van (inhoudelijke) keuzes voor leerlin-gen die het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) op 12-jarige leeftijd niet halen.

thumb
Wilt u binnen de school het rekenonderwijs bij verschillende vakken onderbrengen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat zijn de aandachtspunten?
thumb
Wat moeten leerlingen kennen en kunnen (referentieniveaus). Website van de expertgroep Doorlopende Leerlijnen rekenen en taal.