Projectsites
thumb
Deze website ondersteunt vmbo-scholen bij het verbeteren van de aansluiting naar havo en mbo.
ERK
thumb
Deze website biedt handvatten voor het gebruik van het ERK, een vastgesteld Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor Moderne Vreemde Talen.
thumb
Website met informatie over de verschillende specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen.
thumb
In deze leergang leert u op leerplankundige wijze vorm en inhoud te geven aan LOB.
thumb
Leerplan in beeld ondersteunt bij het checken en ontwerpen van het eigen onderwijspro-gramma: doorlopende leerlijnen, tussen-doelen, basis- en keuzestof, samenhang, etc.
thumb
Deze website is ontwikkeld om leerplanontwik-kelaars te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van evaluaties.