<< Terug naar het overzicht.
08-09-2017
Nieuw trainingsaanbod professionalisering schoolexaminering vmbo
Het schoolexamen neemt in het nieuwe vmbo een belangrijke plaats in en moet dan ook van goede kwaliteit zijn. Stichting Platforms VMBO (SPV) biedt docenten ondersteuning bij het vormgeven van kwalitatief goede schoolexamens, zowel voor de avo-vakken als voor het beroepsgerichte programma vmbo. Door de ontwikkeling van de schoolexamenbank vmbo én door een aantal praktische trainingen, zoals bijvoorbeeld de training van SLO: Optimaal inzetten van het schoolexamen.

Tijdens deze training leert u een passend en kwalitatief goed onderwijs- en toetsprogramma te maken. De training bestaat uit twee modules, verzorgd op 14 en 21 november 2017. In de eerste module leert u andere vormen van toetsen en beoordelen toe te passen met als doel de toetsvariatie en de kwaliteit van het schoolexamen te verhogen. U krijgt concrete handreikingen en formats waar u direct binnen de eigen school mee aan de slag kunt en u leert formatieve evaluatie en feedback toe te passen in uw lessen. In de tweede module ontdekt u hoe u met een variatie aan toetsen het examenprogramma af kunt dekken. U maakt daarna hierbij passend onderwijsprogramma van keuzevakken, al dan niet gecombineerd met het profielvak.

De gehanteerde werkvorm is een combinatie van zelfstudie, het volgen van presentaties en het uitvoeren van praktische opdrachten. Trainer: Jan van Hilten (SLO).
Locatie: SLO, Utrecht. Meer informatie en aanmelden >>

Bekijk de flyer voor een totaaloverzicht van het nieuwe trainingsaanbod van SPV voor schooljaar 2017-2018 en om u in te schrijven voor een van de trainingen. Alle trainingen zijn ontwikkeld door een samenwerkingsverband van CINOP, SLO, Cito, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Universiteit Wageningen en Bredewold Onderwijsadvies. De bijeenkomsten worden begeleid door experts vanuit deze organisaties.