<< Terug naar het overzicht.
23-06-2017
BSM- en LO2-netwerk naar KVLO
Na een dienstverband van 14 jaar verlaat Eric Swinkels SLO. Binnen de vakgroep bewegingsonderwijs en sport was hij onder andere verantwoordelijk voor de examenvakken BSM op havo/ vwo en LO2 op vmbo. Het BSM- en LO2-netwerk wordt per 1 augustus a.s. ondergebracht bij de KVLO.
Eric Swinkels zal als inhoudelijk expert van de examenvakken LO2 en BSM meeverhuizen naar de KVLO en als onderwijsadviseur deel gaan uitmaken van het team onderwijs. Voor meer informatie over het BSM- en LO2-netwerk: Eric Swinkels via bsm-lo2@kvlo.nl