Nieuws
14 september 2017
Scholen gezocht voor interviews over de beroepsgerichte vakken
SLO zoekt scholen die mee willen werken aan de monitoring van de invoering van de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma's. 
11 september 2017
Uw product in de Onderwijsinnovatie Etalage? Meld het aan…
De afgelopen jaren zijn talrijke nieuwe initiatieven ontwikkeld die innovatieve technologie in dienst stellen van het onderwijs. Deze innovaties bereiken helaas niet altijd de doelgroep waarvoor ze primair bedoeld zijn. PO-Raad, VO-raad, Kennisnet, GEU, VDOD, Van Dijk, Iddink en SLO onderkennen dit probleem, en hebben daarom de Onderwijsinnovatie Etalage gelanceerd. Op deze site kunt ook u uw product laten zien als dat innovatieve kwaliteiten heeft.
8 september 2017
Nieuw trainingsaanbod professionalisering schoolexaminering vmbo
Het schoolexamen neemt in het nieuwe vmbo een belangrijke plaats in en moet dan ook van goede kwaliteit zijn. Stichting Platforms VMBO (SPV) biedt docenten ondersteuning bij het vormgeven van kwalitatief goede schoolexamens, zowel voor de avo-vakken als voor het beroepsgerichte programma vmbo. Door de ontwikkeling van de schoolexamenbank vmbo én door een aantal praktische trainingen, zoals bijvoorbeeld de training van SLO: Optimaal inzetten van het schoolexamen.
20 juli 2017
Aan de slag met digitale geletterdheid
Om po- en vo-scholen die aan de slag willen met digitale geletterdheid op weg te helpen heeft SLO geïnventariseerd welke lesmaterialen daarvoor in te zetten zijn.
23 juni 2017
Leraren gezocht, niet om les te geven...
SLO zoekt leraren in het po en vo, om samen leermiddelen te beoordelen op hun innovativiteit aan de hand van vijf criteria. Producten die aan deze criteria voldoen worden geplaatst op www.onderwijsinnovatie-etalage.nl, een initiatief van Kennisnet, SLO, GEU, PO-Raad, VO-raad en de schoolleveranciers.
23 juni 2017
BSM- en LO2-netwerk naar KVLO
Na een dienstverband van 14 jaar verlaat Eric Swinkels SLO. Binnen de vakgroep bewegingsonderwijs en sport was hij onder andere verantwoordelijk voor de examenvakken BSM op havo/ vwo en LO2 op vmbo. Het BSM- en LO2-netwerk wordt per 1 augustus a.s. ondergebracht bij de KVLO.
7 april 2017
'Het curriculum is van ons allemaal'
Geef ons vertrouwen, ontwikkeltijd en mogelijkheden voor professionalisering: dat was de boodschap tijdens de drukbezochte werkconferentie op 5 april j.l. over de vraag wat scholen nodig hebben om hun curriculum klaar te maken voor de toekomst.