Agenda
17 februari 2018
Studiedag Identiteitsvorming in het onderwijs
Hoe kunnen we als docent opgroeiende mensen helpen hun mens-zijn vorm te geven? Op 17 februari houdt de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO) een studiedag over het thema Identiteitsvorming in het onderwijs en de noodzaak om 'verwondering' op school een plek te geven.
5 april 2018
Training Optimaal inzetten van het schoolexamen
Een training van twee dagdelen voor beroepsgerichte praktijkdocenten  in het vmbo die van het examenprogramma een passend en kwalitatief goed toets- en onderwijsprogramma willen maken.