Kan ik lid worden van het Platform Taalgericht vakonderwijs?

Alleen instellingen kunnen lid worden het platform. Scholen en individuele docenten dus niet. Deze instellingen moeten investeren in taalgericht vakonderwijs (bijvoorbeeld doordat ze onderzoek doen of projecten uitvoeren op het gebied van taalgericht vakonderwijs), zodat er binnen het Platform echt sprake is van kennisdeling en -uitwisseling.
Jaarlijks organiseert het platform een landelijke conferentie, waarbij docenten hun ervaringen met taalgericht vakonderwijs delen met anderen. De volgende conferentie is op 14 juni 2007 in Zeist.