Ik wil taalgericht lesgeven. Moet ik dan alles weten over taal?

Nee. Maar u moet wel bereid zijn met een taalbril naar uw les te kijken. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld: de moeilijke woorden uit de vaktekst op een goede manier aanbieden, leerlingen de mogelijkheid geven aan de hand van taalgerichte opdrachten te laten spreken en schrijven over de leerstof en leerlingen tijdens lezen een schema te laten invullen waarbij ze de kernconcepten uit de les en hun onderlinge relaties moeten weergeven en later toelichten.