Waar vind ik informatie over Taalgericht Vakonderwijs?

Op de website www.taalgerichtvakonderwijs.nl  vindt u heel veel informatie over: instellingen die hulp bieden bij het invoeren of uitvoeren van taalgericht vakonderwijs, publicaties, cursussen, conferenties, lesvoorbeelden, enzovoort.
Daarnaast is er het Handboek taalgericht vakonderwijs (Hajer en Meestringa, Bussum: Coutinho 2004, waarvan binnenkort de tweede druk uitkomt), dat achtergronden met tal van suggesties voor taalgericht vakonderwijs biedt.