Wat moet ik doen om taalgericht vakonderwijs met collega's in/uit te voeren?

Het Platform raadt in elk geval aan dat samen te doen (samen leren gaat beter) en het raadt aan deskundigheid van buiten er bij te betrekken (op een of andere wijze). De betrokken Platforminstellingen hebben daar alle mensen voor in dienst.
In de brochure Coachen op taal, een van de producten van Taalgericht vooruit! staan verdere aanwijzingen voor docenten om (samen) taalgerichter te leren werken. De Lesfabriek kan helpen taalgerichte opdrachten en lessen te ontwikkelen.