Wat is het Platform Taalgericht Vakonderwijs?

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs is een samenwerkingverband tussen (op dit moment) 15 instellingen (SLO, APS, CPS, lerarenopleidingen in Amsterdam, Utrecht en Tilburg, etc) die hun kennis en ervaringen op het gebied van taalgericht vakonderwijs bundelen en verspreiden ten behoeve van docenten, schoolleiders, leerlingen en instellingen die werken aan onderwijs.
Het Platform heeft een eigen website: www.taalgerichtvakonderwijs.nl waar u veel informatie kunt vinden over de platformleden en de producten die zij hebben gemaakt.