Taalgericht vakonderwijs/taalbeleid
Taalgericht vakonderwijs is een nieuwe richting binnen de taalbeleidsontwikkeling. In de praktijk blijkt het moeilijk om andere vakdocenten te bereiken, omdat taalbeleid vaak als iets extra's en dus als een taakverzwaring van de docent wordt gezien. Taalgericht vakonderwijs helpt echter de effectiviteit van alle vaklessen verhogen door taalverwerving en vakleren te integreren.

Uitgangspunt van taalgericht vakonderwijs is dat taal, leren en denken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Taalgericht vakonderwijs zoekt naar mogelijkheden om leren en taal aandacht te geven in de vaklessen. De vakinhoud staat voorop, maar daarover praat en schrijf je met elkaar in vaktaal. Aandacht voor taal betekent dubbele winst. De leerling begrijpt het vak beter en werkt bovendien aan zijn of haar taalvaardigheid.

De website taalgericht vakonderwijs geeft diverse informatie over taalgericht vakonderwijs en het platform dat de ontwikkeling ervan ondersteunt.