Projectsites
thumb
Olympiades stimuleren individueel talent in de school en talentbewustzijn op schoolniveau. Deze website leidt u verder naar de deelnemende olympiades.
thumb
De website onderzoekinzesstappen.slo.nl is een ondersteuning bij de gelijknamige posters. Deze zijn ontwikkeld om docenten en leerlingen in het vo te helpen bij het doen van onderzoek.
thumb
Deze website is bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs die (meer) opbrengstgericht willen werken en zo beter maatwerk willen bieden aan hun leerlingen.
thumb
Op deze website informeren we u over de invoering en de inhoud van het vernieuwde examenprogramma.
thumb
Wilt u binnen de school het rekenonderwijs bij verschillende vakken onderbrengen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat zijn de aandachtspunten?
thumb
Wat moeten leerlingen kennen en kunnen (referentieniveaus). Website van de expertgroep Doorlopende Leerlijnen rekenen en taal.