Projectsites
thumb
IJSO (International Junior Science Olympiad) is een wedstrijd op het gebied van science voor havo en vwo leerlingen van 15 jaar of jonger.
thumb
Leerplan in beeld ondersteunt bij het checken en ontwerpen van het eigen onderwijspro-gramma: doorlopende leerlijnen, tussen-doelen, basis- en keuzestof, samenhang, etc.
thumb
Deze website is ontwikkeld om leerplanontwik-kelaars te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van evaluaties.
thumb
Website met de structuur en bouwstenen om als school of instelling voor kinderopvang een eigen leerplan-op-maat voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl te maken.
thumb
De website van het ontwikkelproject nieuwe scheikunde is een samenwerkingsverband van ruim honderd scholen met de projectgroep en deskundigen van andere organisaties.
thumb
Olympiades stimuleren individueel talent in de school en talentbewustzijn op schoolniveau. Deze website leidt u verder naar de deelnemende olympiades.