Projectsites
thumb
Deze website is ontwikkeld om leerplanontwik-kelaars te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van evaluaties.
thumb
Website met de structuur en bouwstenen om als school of instelling voor kinderopvang een eigen leerplan-op-maat voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl te maken.
thumb
De website van het ontwikkelproject nieuwe scheikunde is een samenwerkingsverband van ruim honderd scholen met de projectgroep en deskundigen van andere organisaties.
thumb
Olympiades stimuleren individueel talent in de school en talentbewustzijn op schoolniveau. Deze website leidt u verder naar de deelnemende olympiades.
thumb
De website onderzoekinzesstappen.slo.nl is een ondersteuning bij de gelijknamige posters. Deze zijn ontwikkeld om docenten en leerlingen in het vo te helpen bij het doen van onderzoek.
thumb
Op deze website informeren we u over de invoering en de inhoud van het vernieuwde examenprogramma.