Profielen
Wij werken momenteel aan het verbeteren van de website. Mocht het onderwerp dat u zoekt nog niet op deze plaats te vinden zijn, dan verwijzen wij u naar "Thema's" of onze zoekmachine.

De vakken die leerlingen in de tweede fase volgen zijn in drie categorieën in te delen:

  • De vakken in het gemeenschappelijk deel.
  • De vakken in het profieldeel, onderverdeeld in verplichte profielvakken en profielkeuzevakken. 
  • Een keuze examenvak.

De vakken die de leerlingen in het profieldeel volgen zijn afhankelijk van de profielkeuze die leerlingen maken. In de tweede fase kunnen leerlingen kiezen uit vier profielen.

  1. Economie en Maatschappij
  2. Cultuur en maatschappij
  3. Natuur en Gezondheid
  4. Natuur en Techniek

Het keuze-examenvak kiezen leerlingen uit een van de vakken die de school als keuzemogeiljkheid aanbiedt.