<< Terug naar het overzicht.
13-03-2018
Nieuwe historische contexten havo/vwo
Het vak geschiedenis krijgt in de bovenbouw van havo en vwo nieuwe historische contexten. Deze gelden vanaf examencohort 2019-2020. Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft dit besloten, op advies van de door het CvTE ingestelde syllabuscommissie.

Historische contexten havo:

  • Het Britse Rijk: 1650 - 1900
  • Duitsland in Europa: 1918 - 1991
  • Het moderne Nederland: 1948 - 2008

Historische contexten vwo:

  • Stedelijke dynamiek in de lage landen: 1100 - 1700
  • Verlichting: 1600 - 1900
  • Duitsland in Europa: 1918 - 1991
  • China van keizer tot kapitalisme: 1842 - 2001

De wijzigingen worden verwerkt in de syllabi voor havo 2021 en vwo 2022 en binnenkort gepubliceerd op Examenblad.

Als onderdeel van het examenprogramma geschiedenis moeten leerlingen in havo en vwo 'oriëntatiekennis' hebben van 49 kenmerkende aspecten, geplaatst in tien tijdvakken. Leerlingen moeten die kennis kunnen toepassen in zogenoemde historische contexten. Met behulp van  contexten leren leerlingen beter en gerichter wat het verband is tussen die kenmerkende aspecten.

Samenstelling syllabuscommissie

De commissie die zich afgelopen jaar over de syllabus heeft gebogen bestond uit vertegenwoordigers van geschiedenisdocenten en hun vakvereniging, ondersteund door Cito en SLO. Voorzitter was vakdidactica en lector Hanneke Tuithof (UU, Fontys).