<< Terug naar het overzicht.
04-06-2018
Doet u ook mee aan de Monitor 'nieuw' examenprogramma CKV?
Voor de vierdeklassers havo en vwo startte dit schooljaar (2017-2018) het vernieuwde examenprogramma CKV. Wij zijn benieuwd naar de ervaringen en bevindingen van docenten CKV en voeren daarom een onderzoek uit om meer zicht te krijgen op uw praktijkervaringen met dit nieuwe programma.

De resultaten worden geheel anoniem verwerkt en de uitkomst van de enquête wordt na de zomer gedeeld en besproken tijdens enkele regionale CKV-bijeenkomsten en uiteindelijk verwerkt in de Handreiking schoolexamen CKV.

Wilt u meedoen?
Vul de vragenlijst in.