<< Terug naar het overzicht.
19-06-2017
Internationalisering en IJSO2017; meld uw school nu aan!
De 14e International Junior Science Olympiad (IJSO) wordt komen schooljaar van 3 t/m 12 december in Nederland gehouden. Wij zoeken gastscholen die een groep van zes internationale leerlingen met een Nederlandse begeleider willen ontvangen om de leerlingen zo kennis te laten maken met het Nederlandse onderwijs. Havo- en vwo-scholen kunnen zich tot uiterlijk 1 oktober a.s. aanmelden.  

Tijdens deze internationale wetenschapswedstrijd voor jongeren tot 16 jaar komen meer dan 300 leerlingen uit 50 landen tien dagen bij elkaar om hun kennis en vaardigheden op het gebied van natuurkunde, biologie en scheikunde te testen.

Naast het wedstrijdelement, is nadrukkelijk gekozen voor een rol van het voortgezet onderwijs in het flankerend programma. Doel hiervan is buitenlandse deelnemers en vertegenwoordigers kennis te laten maken met het Nederlandse onderwijssysteem en jonge leerlingen de kans te geven internationale contacten op te doen. Daarom wordt geprobeerd een groot aantal scholen bij dit internationale gebeuren te betrekken.

Op dinsdag 5 december bezoeken de vertegenwoordigers van de 50 deelnemende landen, bij voorkeur per land, één school. Het gaat hierbij om drie of vier gasten die, een uitzondering daargelaten, in het onderwijs werkzaam zijn. Op woensdag 6 december gaan de zes leerlingen uit een landenteam, vergezeld van een Nederlandse begeleider, naar de scholen die zich bereid hebben verklaard hen te ontvangen. De voertaal is Engels. Op deze wijze zullen naar verwachting 100 scholen de gelegenheid bieden actief te participeren in het IJSO2017-project.

Wilt u op uw school een buitenlandse delegatie (leerlingen en/of begeleiders) ontvangen en een door uzelf samengesteld programma laten volgen, of wilt u eerst meer informatie? Stuur dan een mailtje naar het projectbureau van IJSO2017: info@ijso2017.nl.

IJSO 2017 is een initiatief van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit, Fontys Hogeschool Eindhoven, Scholengroep Quadraam en SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.