<< Terug naar het overzicht.
12-06-2018
Help ons vak maatschappijwetenschappen (nog) beter te maken!
SLO is gestart met een onderzoek naar de manier waarop het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen (per augustus 2017 ingevoerd) in de praktijk ingevuld en gewaardeerd wordt. Doel is om goed zicht te krijgen op de sterke kanten en eventuele knelpunten, zodat duidelijk wordt hoe u als docent ondersteund kunt worden en of het programma (op termijn) eventueel aangepast moet worden.

Laat je stem horen!

We zijn op dit moment benieuwd naar uw (eerste) ervaringen en naar de ervaringen van de eerste lichting leerlingen (4 havo en 4 vwo).
We nodigen u uit om deel te nemen aan een vragenlijst voor uzelf en/of een vragenlijst in te laten vullen door uw leerlingen.


Online vragenlijst voor docenten.

De vragenlijst is bedoeld voor docenten die in het afgelopen schooljaar 2017/2018 les hebben gegeven in het nieuwe programma voor maatschappijwetenschappen in klas 4 havo en/of 4 vwo.
De vragenlijst kunt u hier online invullen. Het invullen duurt ca. 30 minuten.
Onder de deelnemers verloten we 25 boekenbonnen van € 20,-


Schriftelijke vragenlijst voor leerlingen 4 havo en/of 4 vwo

Er is een compacte schriftelijke vragenlijst ontwikkeld voor leerlingen. Het invullen van deze lijst vergt maximaal 10 minuten en kan in uw klas(sen) op elk gewenst moment in de maand juni of begin juli afgenomen worden.
Indien u deelneemt met uw klas(sen) dan ontvangt u de vragenlijsten in de benodigde aantallen.
Bij deelname ontvangt u een boekenbon van € 20,- als dank voor uw inzet.

Bent u hiertoe bereid dan ontvangen we graag een berichtje via tweedefase@slo.nl.
We hebben dan de volgende gegevens van u nodig:

  • Naam docent:
  • School:
  • Schooladres:
  • Deelnemende klassen:
  • Totaal aantal leerlingen (toe te sturen formulieren):

Natuurlijk houden we u op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek (indien u dit wenst).