<< Terug naar het overzicht.
15-05-2017
Zilver voor Nederland tijdens 15e EUSO
Beide teams die voor Nederland meededen aan de vijftiende EUSO (European Union Science Olympiad) behaalden een zilveren medaille. De EUSO werd gehouden van 7 t/m 14 mei in Kopenhagen.

Bij de opening benadrukten zowel de decaan van de bètafaculteit van de Universiteit van Kopenhagen als de directeur van de Technische Universiteit van Denemarken dat de deelnemers in ieder geval alvast uitgenodigd zijn om te opteren voor een studie of promotie aan deze twee vooraanstaande Scandinavische universiteiten en dat meedoen aan de EUSO wel eens de eerste stap kan zijn op weg naar een Nobelprijs. Dit jaar deden 24 van de 28 EU-landen met in totaal 50 teams van drie leerlingen mee.

Prima Nederlands resultaat
Nederland was vertegenwoordigd met twee teams: het gemengd scholenteam met Lotte Kremer (Stedelijk Gymnasium Nijmegen), Marouscha Puister en Stan Koenis (beiden van het Murmellius Gymnasium, Alkmaar) en het team van het Stedelijk Gymnasium Breda dat bestond uit Sean Camps, Daan Hoogers en Tido Houtepen. Het gemengde scholenteam won helaas net geen goud, maar desalniettemin is zilver voor beide teams een prima resultaat.

undefined
Team Murmellius Gymnasium Alkmaar / Stedelijk Gymnasium Nijmegen
V.l.n.r.: Marouscha Puister, Stan Koenis en Lotte Kremer.

undefined
Team Stedelijk Gymnasium Breda
V.l.n.r.: Tido Houtepen, Daan Hoogers en Sean Camps.


Een van de Hongaarse teams eindigde op de eerste plaats. De prijzen werden uitgereikt door ZKH prins Joachim van Denemarken en Deense minister van Onderwijs Merete Riisager. Zowel de prins als de minister refereerden aan de buitengewone vaardigheden van de leerlingen en het belang hiervan voor hun eigen toekomst, maar ook die van ons allemaal.
Hans Marker, president van de 15e EUSO, herinnerde in dit verband aan de onlangs gehouden 'March for Science' en sprak de hoop uit dat de leerlingen een positieve bijdrage gaan leveren aan het publieke debat op grond van 'harde feiten, goed onderzoek en betrouwbare gegevens'.

Doel van de EUSO
Het doel van de EUSO is leerlingen enthousiasmeren voor natuurwetenschappen en technologie, ze uit te dagen het beste uit zichzelf te halen en ze in contact te brengen met gelijkgestemde leerlingen uit andere Europese landen. Behalve kennis en praktische vaardigheden zijn het onderling samenwerken en het verdelen van taken belangrijke aspecten van deze wedstrijd. Daarnaast is een belangrijk subdoel leerlingen de samenhang binnen de bètavakken te laten zien. De deelnemers zijn hoogstens 16 jaar. In teams van drie verrichten zij praktisch onderzoek en lossen zij problemen op die biologische, natuurkundige en scheikundige aspecten bevatten.

Twee opdrachten

  • Onderzoek aan klimaatverandering. De leerlingen onderzochten échte, in Groenland geboorde ijskernen om klimaatveranderingen te bestuderen en een verband te leggen met de gemiddelde temperatuur in het verleden van Groenland en de gevolgen voor het smelten van poolijs en de stijging van de zeespiegel.
  • Efficiënt kweken van zalm. Hiervoor onderzochten de leerlingen de de invloed van de kleur licht op de algenproductie in een fotobioreactor. Verder bepaalden ze de hoeveelheid carotenoïden (een belangrijke voedingsstof voor vissen en mensen) die deze algen kunnen maken.

Sociaal en cultureel programma
Naast het wedstrijdelement was er veel aandacht voor sport, cultuur en natuur. Zo bezochten de leerlingen een dierentuin, het Vikingschipmuseum in Roskilde en was er genoeg tijd ingeruimd voor socializen, het bekijken van Kopenhagen en een bezoek aan het bekende pretprak Tivoli dat midden in de stad ligt. Op het Sankt Annae Gymnasium maakten de leerlingen kennis met het Deense onderwijssysteem en werden tal van uitwisselings- en sportactiviteiten georganiseerd. Het programma werd afgesloten met een boottocht door de havens van Kopenhagen en een speciaal georganiseerd rockfestival.

Begeleiding
Het begeleidende Nederlands EUSO-comité bestaat uit Tom Bloemberg en André Eppink (beiden Radboud Universiteit), Agnes Legierse en Emiel de Kleijn (SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling).

EUSO in 2017
In 2018 wordt de 16e EUSO gehouden van 28 april t/m 5 mei in Ljubljana (Slovenië).