<< Terug naar het overzicht.
13-10-2017
Aanvragen versneld vwo en verrijkt vwo per 1 oktober 2017
Tussen 1 oktober en 1 november 2017 kunt u weer 'versneld en verrijkt vwo' aanvragen, een van de maatregelen uit het door staatssecretaris Dekker in 2014 gelanceerde plan van aanpak Toptalenten 2014-2018. Deelnemende scholen worden bij leerplankundige vraagstukken  ondersteund door SLO.
Het is mogelijk gemaakt voor scholen om aan leerlingen een versnelde 5-jarige vwo-opleiding aan te bieden. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om, binnen het 6-jarige traject, een verrijkt vwo aan te bieden met meer ruimte voor aanvulling op het curriculum. Het gaat hier om verrijking waarbij ingrijpend wordt geschoven met lesstof uit de boven- naar de onderbouw. Reguliere verrijking door middel van het aanbieden van extra lesstof of vakken is sowieso al mogelijk.