<< Terug naar het overzicht.
09-04-2018
Minister Slob in gesprek over curriculumontwikkeling op school
Curriculumontwikkeling op school staat in de belangstelling. Hoe biedt een vo-school ruimte aan vernieuwing terwijl zij tegelijkertijd de samenhang in het onderwijsprogramma bewaakt? Op 9 april bezochten Minister Slob en de directie van SLO het Corderius College in Amersfoort om deze vraag te stellen aan docenten en de schoolleiding.

Informatica en digitale geletterdheid

Het Corderius College ontwikkelt innovatieve lessen robotica en loopt voorop bij de vernieuwing van het examenprogramma informatica, dat per 1 augustus 2019 in werking treedt. Het roboticaproject Leaphy is zeer enthousiast ontvangen door leerlingen en door de schoolomgeving, inclusief het bedrijfsleven. Leerlingen uit VWO 4 hebben robot Leaphy ontworpen en gebruiken deze om op omliggende scholen near peer teaching te verzorgen voor de basisschoolleerlingen. 

"In het Leaphy project werken leraren en leerlingen in po en vo op een unieke manier samen aan hun droom 'Een robot voor iedere leerling'. De projectvorm stelt leerlingen in staat om zich op praktische wijze computational thinking eigen te maken. De ervaringen met Leaphy helpen ons bij SLO in het ontwikkelen van een leerlijn computational thinking voor leerlingen van 4 tot 18 jaar" aldus leerplanontwikkelaar Jos Tolboom. SLO doet momenteel onderzoek naar het effect van de Leaphy roboticalessen op cognitieve vaardigheden van leerlingen.

undefinedDe rector van het Corderius College Egbert Boerma en SLO-directeuren Jindra Divis en Sanne Tromp verwelkomen minister Slob.

Landelijke kaders en de schoolvisie op het leerplan

Bij de bepaling van dat wat leerlingen moeten kennen en kunnen grijpen diverse niveaus van leerplanontwikkeling op elkaar in. De rol van de leraar, de schoolleider en de curriculumexpert zijn in het Nederlandse onderwijsstelstel aanvullend op elkaar. De samenwerking met scholen als het Corderius College stelt SLO in staat om de landelijke kaders en instrumenten actueel te houden. Algemeen directeur van SLO, Jindra Divis: "Voor SLO is samenwerking met leraren en schoolleiders cruciaal. Juist in die samenwerking zien we of onze producten bruikbaar zijn in de klas en andersom nemen we de praktijk weer mee in de landelijke curriculumontwikkeling. Daarom hebben scholen een belangrijke rol in onze ontwikkeltrajecten."

Minister Slob reageerde enthousiast op het praktijkvoorbeeld van het Corderius College. "Ik zie veel goede ontwikkelingen op scholen in het land. Scholen die vooroplopen, als het Corderius, zijn nodig om aansprekend en relevant onderwijs te houden. Het is mooi om vandaag te zien hoe de ervaring van een ondernemende school bijdraagt aan verrijkte curriculumexpertise op het landelijke niveau."