<< Terug naar het overzicht.
21-03-2018
SLO Context 16, maart 2018 verschenen
De nieuwe SLO Context is verschenen. Dit magazine van SLO verschijnt in twee edities: voor het primair en voortgezet onderwijs.
Met SLO Context informeren we de mensen in deze onderwijssectoren - vanuit een brede leerplankundige blik - over projecten en onderwijsontwikkelingen waarbij SLO betrokken is. Ook willen we de lezers wijzen op praktische zaken, zoals interessante publicaties, projectsites en congressen. SLO Context wordt gratis naar school-, locatie- en sectordirecteuren in het po en vo verstuurd.

Heeft u het nieuwste nummer van SLO Context niet ontvangen of gezien, dan kunt u hieronder de uitgaven inzien. Wilt u het magazine voortaan persoonlijk ontvangen dan is aanmelden mogelijk via het onderstaande formulier.