<< Terug naar het overzicht.
07-11-2017
Pilotmaterialen diagnostische tussentijdse toets beschikbaar
Aan de pilot van de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) is na drie jaar een einde gekomen. Op donderdag 12 oktober vond de slotconferentie over de DTT plaats.

In de loop van 2016 is definitief besloten dat de DTT niet verplicht wordt en derhalve geen taak meer is voor de overheid. Er is daarom bekeken hoe de DTT-kennis na afronding van de pilot beschikbaar kon worden gesteld voor (markt)partijen.

SLO heeft tijdens de pilotperiode zeven scholen begeleid die werk wilden maken van formatief evalueren om de diagnose van de DTT goed te gebruiken. Resultaten van die begeleiding waaronder een animatie en meerdere lessenseries voor Engels, Nederlands en wiskunde zijn te downloaden.