<< Terug naar het overzicht.
27-01-2015
Alles over mijn vak
Eén overzichtelijke website waarop leraren en schoolleiders eenvoudig allerlei actuele, relevante en interessante inhoudelijke informatie over een bepaald vak of leergebied vinden, dat is de gedachte achter de vakportalen die SLO momenteel ontwikkelt.
Tijdens de NOT 2015 van 27 tot en met 31 januari presenteert SLO de eerste vakportalen aan het publiek.

In totaal worden er negen vakportalen ontwikkeld, elk voor een cluster van vakken. We onderscheiden straks: Nederlands, moderne vreemde talen, natuur & techniek, mens & maatschappij, rekenen/wiskunde, kunst & cultuur, bewegingsonderwijs & sport, beroepsgerichte vakken en klassieke talen. Inmiddels zijn de volgende vakportalen online

In de komende periode volgen de anderen. Daarover communiceren we dan in de verschillende communicatiemiddelen van SLO.