Nieuws
20 april 2018
Kunst en bèta in het onderwijs
SLO is op zoek naar goede voorbeelden van samenwerking tussen kunst en bèta op school. In de praktijk van veel kunstenaars, wetenschappers en ingenieurs zien we steeds meer cross-overs tussen kunst, techniek en wetenschap.
13 april 2018
Evaluatie versneld en/of verrijkt vwo
Wat zijn de overwegingen of belemmeringen voor scholen die zich (nog) niet aangemeld hebben voor deze regeling? Dit wil het Kohnstamm Instituut graag van u weten. In opdracht van het Ministerie van OCW evalueert dit instituut de pilot Versneld en/of verrijkt vwo.
13 april 2018
Houd een vak als wiskunde D levensvatbaar
Met Wiskunde D online kunnen leerlingen online lessen in dit vak volgen. Zo kunnen ook leerlingen op scholen waar geen wiskunde D wordt gegeven schoolexamen in wiskunde D doen.
10 april 2018
SLO jaaroverzicht 2017
SLO presenteert in het jaaroverzicht 2017 een selectie van activiteiten, producten en wetenswaardigheden.
9 april 2018
Minister Slob in gesprek over curriculumontwikkeling op school
Curriculumontwikkeling op school staat in de belangstelling. Hoe biedt een vo-school ruimte aan vernieuwing terwijl zij tegelijkertijd de samenhang in het onderwijsprogramma bewaakt? Op 9 april bezochten Minister Slob en de directie van SLO het Corderius College in Amersfoort om deze vraag te stellen aan docenten en de schoolleiding.
27 maart 2018
De eerste tussenproducten van Curriculum.nu staan online
Van 14 tot 16 maart hebben de eerste ontwikkelsessies plaatsgevonden. De ontwikkelteams hebben hard gewerkt om hun conceptvisies op het leergebied op papier te zetten.
21 maart 2018
SLO Context 16, maart 2018 verschenen
De nieuwe SLO Context is verschenen. Dit magazine van SLO verschijnt in twee edities: voor het primair en voortgezet onderwijs.
19 maart 2018
Help mee bedrijfseconomie te monitoren
SLO monitort de invoering van het nieuwe examenprogramma 'bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid'. Waar lopen vaksecties/docenten bedrijfseconomie tegenaan? Dat willen we graag van u weten.
13 maart 2018
Nieuwe historische contexten havo/vwo
Het vak geschiedenis krijgt in de bovenbouw van havo en vwo nieuwe historische contexten. Deze gelden vanaf examencohort 2019-2020. Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft dit besloten, op advies van de door het CvTE ingestelde syllabuscommissie.
6 maart 2018
Gezocht: docenten voor evaluatie invoering vernieuwde vwo-examenprogramma wiskunde A en B
Maak kans op een boekenbon!
SLO voert een evaluatie uit naar de invoering van de vernieuwde examenprogramma's wiskunde. We zijn op zoek naar docenten die met hun leerlingen mee willen doen aan een vragenlijstonderzoek in april. Het gaat dit jaar om de eindmeting voor wiskunde A en B in 5 en 6 vwo.