<< Terug naar het overzicht.
10-04-2018
Studiedag Chemieonderwijs in transitie
Op 10 april 2018 wordt aan de RU de 20e landelijke studiedag voor scheikundedocenten, toa's bovenbouw havo/vwo en lio's gehouden. Centraal staan de ontwikkelingen in de chemie in onderwijs, onderzoek en industrie. Ruim vijftig werkgroepleiders zegden hun medewerking al toe.

De studiedag geeft scheikundedocenten en toa's de gelegenheid om nieuwe contacten, kennis en ervaring op te doen en uit te wisselen met collega's. Zo blijft het schoolvak scheikunde zich ontwikkelen en blijft het vak up-to-date. De organisatie is in handen van RU-PUC of Science, in samenwerking met SLO, C3 en NVON.

De (chemische) industrie en het (scheikunde) onderwijs is volop in beweging. Ook de ontwikkelingen in wetenschap en techniek gaan razendsnel. Op deze studiedag wordt de koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk en de overgang waarin de chemie nu zit over het voetlicht gebracht. Denk bijvoorbeeld aan curriculum.nu, veranderende school- en klassensituaties, de hernieuwde aandacht voor de maakindustrie, energie-transitie, klimaatverandering, duurzame inzetbaarheid en toepassingen. Er zijn meer dan genoeg mogelijkheden voor onderwerpen en uitwerkingen voor werkgroepen die passen binnen dit thema.

Programma

Meer dan 50 werkgroepleiders zullen op creatieve wijze op de ontwikkelingen ingaan. Ze doen dat vanuit vakinhoudelijk, vakdidactisch en/of onderwijskundig perspectief, zonder de betekenis ervan voor de praktijk van het onderwijs uit het oog te verliezen.

De openingslezing Bioraffinage, de brug tussen landbouw en chemie wordt verzorgd door Johan Sanders, emeritus hoogleraar van Wageningen Universiteit en expert op het gebied van Biobased Products en Research. Daniela Wilson, hoogleraar Systeemchemie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, verzorgt de slotlezing Fantasic Voyage: Transition of Nanomotors from Science Fiction to Real Biomedical Applications.

Tussen de openings- en de slotlezing kan in drie rondes uit een groot aantal workshops gekozen worden. Daarin onder meer aandacht voor nieuw lesmateriaal en macro-meso-micro-denken, een van de pijlers van de vernieuwing. Ook is er aandacht voor de nieuwe examens. De uitgevers/auteurs van Chemie, Chemie Overal en NOVA Scheikunde presenteren de nieuwste edities van hun methodes.