<< Terug naar het overzicht.
16-04-2018
Hier vwo... wo, hoort u mij? Conferentie aansluiting wiskunde vwo-wo
Wat zijn de verschillen tussen de vwo-vakken wiskunde A en wiskunde C? En wat betekenen deze verschillen voor de mogelijkheden die ze bieden voor de aansluiting op een wetenschappelijke studie? SLO gaat hier op 16 april in deze conferentie op in.

De examenprogramma's voor wiskunde A en wiskunde C zijn in 2015 ingrijpend vernieuwd. Het vernieuwde domein 'Statistiek' (onderdeel van zowel wiskunde A als wiskunde C) en de nieuwe domeinen 'Logisch redeneren' en 'Vorm en ruimte' (beide onderdeel van wiskunde C) worden toegelicht. Ook de specifieke doelgroep en de aansluiting op vervolgstudies komen aan bod.