Agenda
17 februari 2018
Studiedag Identiteitsvorming in het onderwijs
Hoe kunnen we als docent opgroeiende mensen helpen hun mens-zijn vorm te geven? Op 17 februari houdt de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO) een studiedag over het thema Identiteitsvorming in het onderwijs en de noodzaak om 'verwondering' op school een plek te geven.
6 maart 2018
NIOC-congres 2018 Beleef ICT-onderwijs
Laat je inspireren, want de ontwikkelingen gaan razendsnel. ICT is volledig aan het integreren in ons dagelijks leven, ons handelen en denken. Vanuit het onderwijs vervullen we hierin een zeer belangrijke rol. We genereren kennis, delen dit en passen het ook toe voor de huidige maatschappij.
12 maart 2018
Masterclass Onderwijs en identiteitsontwikkeling van leerlingen
De brede vorming van leerlingen staat volop in de belangstelling. Dat zien we op veel manieren terugkomen: in gesprekken en ontwikkelingen op scholen, in de belangstelling voor het plusdocument en in de recente discussies over het curriculum.
13 maart 2018
Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in Zeeland
Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) organiseert vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel Bijzonder'. 
15 maart 2018
Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in Noord-Holland
Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) organiseert vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel Bijzonder'.
21 maart 2018
Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in regio noord
Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) organiseert vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel Bijzonder'.
22 maart 2018
Themabijeenkomst Versneld en verrijkt vwo
SLO organiseert met de VO-raad en het Ministerie van OCW een themabijeenkomst Versneld en verrijkt vwo. Voor de bijeenkomst zijn alle scholen die deelnemen aan de pilot Versneld en verrijkt vwo uitgenodigd.
22 maart 2018
Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in regio midden
Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) organiseert vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel Bijzonder'.
10 april 2018
Seminar en openbare les Wat werkt als je samenwerkt?
Wij willen je graag uitnodigen! Op dinsdagmiddag 10 april 2018 van 13.00 tot 17.00 uur organiseert het lectoraat ‘Didactiek van de gammavakken’ in samenwerking met SLO een bijeenkomst over de mogelijkheden voor samenwerking tussen (gamma)vakken. Hanneke Tuithof verzorgt een seminar en openbare les bij Hogeschool Fontys te Tilburg.
10 april 2018
Studiedag Chemieonderwijs in transitie
Op 10 april 2018 wordt aan de RU de 20e landelijke studiedag voor scheikundedocenten, toa's bovenbouw havo/vwo en lio's gehouden. Centraal staan de ontwikkelingen in de chemie in onderwijs, onderzoek en industrie. Ruim vijftig werkgroepleiders zegden hun medewerking al toe.