<< Terug naar het overzicht.
03-11-2017
Gezonde leefstijl in schema's
Voor een leerplan gezonde leefstijl op maat, afgestemd op uw eigen school, zijn handige overzichten gemaakt: op thema's en op doelgroepen.

Voor elk gezondheidsthema is een overzicht beschikbaar, waarin u kunt zien wat bij bepaalde doelgroepen aan de orde kan komen. De overzichten zijn er voor de thema's:

U kunt gezonde leefstijl ook vanuit de doelgroep aanvliegen. Wilt u weten welke inhouden u bijvoorbeeld in groep 7 en 8 kunt aanbieden, dan kunt u de overzichten van inhouden per doelgroep gebruiken. In de kolom 'Dit doen we al' kunt u aankruisen wat op uw school al aanwezig is in de verschillende vaklessen of projecten. In de laatste kolom kunt u aankruisen wat u nog zou willen gaan doen. Er zijn overzichten voor:

Het leerplankader voor een gezonde leefstijl geeft weer wat leerlingen kunnen leren over leefstijlthema's. Het biedt leraren en onderwijsontwikkelaars een kader om het eigen leerplan te schrijven aan de hand van zelfgekozen gezondheidsthema's. Het plaatst de thema's van de Gezonde School in een doorgaande leerlijn en biedt een structuur om op school een eigen leerplan-op-maat voor gezonde leefstijl te maken.

Op de website Gezonde leefstijl vindt u ook andere voorbeelden en hulpmiddelen om te werken met het leerplankader.