Nieuws
16 april 2018
Bijeenkomsten Curriculum.nu voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Op 14, 20 en 22 maart hebben het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO), het Bureau Curriculum.nu en SLO startbijeenkomsten georganiseerd voor schoolleiders in so, vso, sbo en praktijkonderwijs.
10 april 2018
SLO jaaroverzicht 2017
SLO presenteert in het jaaroverzicht 2017 een selectie van activiteiten, producten en wetenswaardigheden.
27 maart 2018
De eerste tussenproducten van Curriculum.nu staan online
Van 14 tot 16 maart hebben de eerste ontwikkelsessies plaatsgevonden. De ontwikkelteams hebben hard gewerkt om hun conceptvisies op het leergebied op papier te zetten.
23 februari 2018
Ontwikkelscholen Curriculum.nu bekend
Van het Friese Ferwert tot aan Venlo en van Almelo tot Den Haag. De ontwikkelscholen voor Curriculum.nu komen uit alle windstreken. Vandaag zijn alle 84 scholen geïnformeerd over hun deelname. Daarmee is de selectieprocedure afgerond en zijn alle deelnemers van Curriculum.nu bekend. In december werden de namen bekendgemaakt van leraren en schoolleiders die gaan meedoen in de ontwikkelteams voor de negen leergebieden.