<< Terug naar het overzicht.
12-03-2018
Masterclass Onderwijs en identiteitsontwikkeling van leerlingen
De brede vorming van leerlingen staat volop in de belangstelling. Dat zien we op veel manieren terugkomen: in gesprekken en ontwikkelingen op scholen, in de belangstelling voor het plusdocument en in de recente discussies over het curriculum.

Het gaat scholen om een nieuwe balans tussen de kwalificerende en vormende functies van het onderwijs en de vraag hoe daar gestalte aan te geven. Maar waarom is het belangrijk dat brede vorming aandacht krijgt en hoe kunnen scholen hun vormingsaanbod doelgericht versterken?

Deze masterclass verkent deze en andere vragen en gaat dieper in op de thema’s identiteitsontwikkeling en burgerschap. Niet alleen aan de hand van theorie: aan de hand van praktische instrumenten gaat u er daadwerkelijk mee aan de slag.

Workshop Verdieping op burgerschapsvorming in de praktijk

SLO'ers Marjolein Haandrikman en Alderik Visser verzorgen tijdens deze masterclass de workshop Verdieping op burgerschapsvorming in de praktijk. Zij gaan in op de (veranderende) burgerschapsopdracht aan scholen, laten zien wat het zou kunnen zijn en voor welke vragen scholen en docenten bij het vormgeven van 'hun' burgerschapsvorming.

Tijd12 maart 2018 15.45 - 19.00 uur
LocatieDomstad, Utrecht
OrganisatorVO-raad
Doelgroepbestuurders, schoolleiders en decanen in het vo