Agenda
17 februari 2018
Studiedag Identiteitsvorming in het onderwijs
Hoe kunnen we als docent opgroeiende mensen helpen hun mens-zijn vorm te geven? Op 17 februari houdt de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO) een studiedag over het thema Identiteitsvorming in het onderwijs en de noodzaak om 'verwondering' op school een plek te geven.
30 november 2017
Persoonsvorming in het CIDREE Yearbook 2017
Onlangs verscheen het CIDREE Yearbook 2017 Wellbeing in our schools: international perspectives. Met daarin bijdragen uit twaalf landen over het welzijn van leerlingen. De Nederlandse bijdrage gaat over de invulling van het thema persoonsvorming in het Nederlandse curriculum. Auteurs zijn SLO'ers Desiree Houkema, Annette Thijs, Alderik Visser en Jan Jaap Zijlstra.