Bewegingsonderwijs
Het team Bewegingsonderwijs & sport van SLO richt zich op docenten LO, scholen, leraren-opleidingen, onderwijs- en sportorganisaties met als doel alle leerlingen te stimuleren tot een zelfstandige, verantwoorde, perspectiefrijke en blijvende deelname aan de bewegingscultuur.
Voor contact, publicaties, projecten en netwerken verwijzen we u graag naar de website www.bewegingsonderwijs.slo.nl. Deze website bevat het laatste nieuws en sectoroverstijgende informatie over initiatieven die SLO (mede)co├Ârdineert op het gebied van bewegingsonderwijs en sport. Bovendien vindt u hier een overzicht van andere vakgerelateerde websites van SLO en diverse video's die inzicht geven in de verschillende deelnameniveaus van leerlingen. Ook kunt u zich via deze website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Bewegingsonderwijs.