Instrument 5: Het web der bevoegden

 

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe maak je inzichtelijk en bespreekbaar met welke betrokkenen de ontwikkelaars rekening moeten houden en dienen te communiceren?

Doel - opbrengst instrument
Een ontwikkelteam inzicht te geven in zijn positie in de schoolorganisatie, in het bijzonder:

  • de beslissingsbevoegde personen en instanties waarmee het team bij zijn ontwikkelwerk te maken heeft of krijgt;
  • anderszins belanghebbenden met wie het team rekening heeft te houden;
  • de communicatie met beslissers en betrokkenen.

Voor wie is het instrument?
Schoolleider + ontwikkelteam

Soort instrument
Een te bestickeren webdiagram.

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Een werksessie van twee uur.

Complexiteit
OOOO = Het instrument is behoorlijk complex, toepassing vraagt de nodige voor- en nazorg en procesbegeleiding.