Instrument 1: Format Van beleid naar activiteit

 

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe verhelder je het waarom of waartoe van zelf te ontwikkelen onderwijs?

Doel - opbrengst instrument
Verband leggen tussen de strategische overwegingen voor eigen onderwijsontwikkeling, en de concrete voornemens die de ontwikkeling op gang brengen en houden.

Voor wie is het instrument
Schoolleiding + docenten

Soort instrument
Twee stapsgewijs in te vullen schema's.

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Drie werksessies van één à twee uur.

Complexiteit
OOO = Toepassing instrument vergt instructie en begeleiding van iemand die het goed snapt.