Initieren en verkennen

Binnen de school gaan stemmen op voor meer samenhang in de onderbouw. Redenen te over, bijvoorbeeld:

 • In de onderbouw moeten leerlingen in samenhang leren.
 • Meer samenhang verbetert de aansluiting tussen vakken en leerjaren.
 • Samenhangend onderwijs kon wel eens effectiever en motiverender zijn.

In deze ontwikkelingsfase spelen vragen als:

 • Hoe breng je de onderwijsontwikkelaar in je docenten tot leven?
  Hoe verhelder je het waarom of waartoe van onderwijsontwikkeling?
 • Hoe zet je een ontwikkelteam aan het werk?
 • Hoe stel je een werkbare ontwikkelopdracht samen?
 • Hoe weet je of de ontwikkelaars die zich aandienen, de ontwikkelopdracht als team en individueel aankunnen? Hoe stel je dat vast?
 • Hoe zorg je voor goede communicatie over het ontwikkelwerk?
  Hoe maak je inzichtelijk en bespreekbaar met welke betrokkenen de ontwikkelaars rekening moeten houden en dienen te communiceren?

Herkenbare en lastige vragen? Voor elk ervan biedt de onderstaande catalogus een instrument.