Medewerkers project

SLO, Enschede, december 2008

Project: De docent als curriculumontwikkelaar

Medewerkers project 2007:
Monique van der Hoeven (projectleider)
Astrid Rass
Dirkje Ebbers
Dirk Klein
Frans Resink
Ger van Mossel
Gerard Rozing
Maaike Rodenboog
Pieter van der Zwaart
Wim Spek

Medewerkers project 2008:
Monique van der Hoeven (projectleider)
Dirk Klein
Frans Resink
Ger van Mossel
Marieke ten Voorde
Stéfanie van Tuinen
Wim Spek

Voor vragen en reacties kunt u contact opnemen met Drs. M.M. (Monique) van der Hoeven,
Programmamanager, Onderbouw VO: m.vanderhoeven@slo.nl