Instrument 20: Monitor onderwijsontwikkeling

 

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe bewaak en stimuleer je de kwaliteit van de ontwikkelopbrengsten?

Doel - opbrengst instrument
Periodiek inzicht geven in de stand van zaken met betrekking tot een lopende onderwijsontwikkeling.

Voor wie is het instrument?
Een ontwikkelteam + teamleider

Soort instrument
Een checklist

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Eén uur invullen, één uur overleg - een eerste toepassing zal waarschijnlijk wat meer tijd vergen.

Complexiteit
OOO = Toepassing instrument vergt instructie en begeleiding van iemand die het goed snapt.