Instrument 19: Procesbewaking door tussenbalansen

 

Typering

Hoe bewaak en stimuleer je het ontwikkelproces?
In het bijzonder: hoe, bij de overgang van de ene ontwikkelfase naar de andere, terug- en vooruit te blikken, en zo weloverwogen voortgangsbeslissingen te nemen?

Doel - opbrengst instrument
Aan de hand van een set richtvragen periodiek een tussenbalans opmaken om zo het ontwikkeltraject verantwoord, dus met kans van slagen, te doorlopen

Voor wie is het instrument?
Een ontwikkelteam + teamleider

Soort instrument
Checklist, voor elke cruciale overgang in het ontwikkeltraject één:

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Eén à twee uur.

Soort instrument
Checklist, voor elke cruciale overgang in het ontwikkeltraject één:

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Eén à twee uur.

Complexiteit
OO = Toepassing van het instrument vergt enige [zelf]instructie vooraf.