Monitoren

Monitoring is een noodzakelijke voorwaarde en stimulans om ontwikkelwerk op koers te houden en tot successen te brengen. Vooral bij omvangrijke en open ontwikkelopdrachten is periodiek voortgangsoverleg tussen ontwikkelteam en schoolleiding aan te bevelen. Sowieso is ieder ontwikkelteam gebaat bij zelfmonitoring, bijvoorbeeld door een logboek bij te houden.

Bij monitoring van ontwikkelwerk gaat het om:

 • de resultaten:
  • Beantwoorden de – tussentijdse - opbrengsten aan de verwachtingen?
  • Zijn de opbrengsten voldoende doordacht om - op termijn schoolbreed - nieuwe onderwijspraktijk te kunnen worden?
 • het proces:
  • Wordt bij de overgang van de ene ontwikkelfase naar de andere, een pas op de plaats gemaakt om terug- en vooruit te blikken, en zo weloverwogen voortgangsbeslissingen te nemen?
  • Is de procesgang voor ontwikkelteam en externe betrokkenen nog steeds helder?
  • Worden gemaakte afspraken nagekomen? Is de werksfeer goed?

Voor adequate proces- en resultatenmonitoring, zijn in de onderstaande catalogus instrumenten te vinden.