Instrument 18: Het doorloopspel

 

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe bepaal je of ontwikkelresultaten goed genoeg zijn om te implementeren?

Doel - opbrengst instrument
Een ontwikkelteam laten nadenken over:

  • de eventualiteiten bij de uitvoering van onderwijsontwikking;
  • de wenselijkheid en mogelijkheid van second best-opties en noodscenario's;

Een pilot met nieuw ontwikkeld onderwijs bij wijze van generale repetitie doornemen om zo de puntjes op de i te zetten.

Voor wie is het instrument?
Een ontwikkelteam + teamleider

Soort instrument
Een spel

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Afgezien van de nodige voorbereiding door de teamleider: een werksessie van twee à drie uur.

Complexiteit
OOOO = Het instrument is behoorlijk complex, toepassing vraagt de nodige voor- en nazorg en procesbegeleiding.