Instrument 17: Doorlopende leerlijn

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe bepaal je of een zelf ontwikkeld of te ontwikkelen leergebied, de kerndoelen dekt en voldoende aansluit op de bovenbouw?

Doel - opbrengst instrument
Voor samenhangend onderwijs een overzichtelijke doorloop bieden van de kerndoelen en eindtermen van po tot en met tweede fase havo/vwo. Dit overzicht kan als checklist dienen.

Voor wie is het instrument?
Een ontwikkelteam.

Soort instrument
Posters met overzichtsinformatie.

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Afhankelijk van de hoeveelheid ontwikkelde materialen: een werksessie van één tot drie uur.

Complexiteit
OOO = Toepassing instrument vergt instructie en begeleiding van iemand die het goed snapt.

Meer informatie