Instrument 16: Op één lijn. Een planmethodiek voor een leerlijn of leergebied.

 

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe combineer je bestaand of nieuw ontwikkeld onderwijsaanbod tot een leerlijn of leergebied?

Doel - opbrengst instrument
Een bruikbare aanpak bieden om op basis van bestaand of nieuw ontwikkeld onderwijsaanbod te komen tot een vakoverkoepelende en vakspecifieke longitudinale onderwijsplanning.

Voor wie is het instrument?
Vaksecties, leergebied- en ontwikkelteams.

Soort instrument
Een planbord met in te vullen kaartjes.

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Met de nodige voorbereiding [het gebruiksklaar maken van werkmaterialen als planbord en in te vullen kaartjes]: tenminste één werksessie van drie klokuren.

Complexiteit
OOOO = Het instrument is behoorlijk complex, toepassing vraagt de nodige voor- en nazorg en procesbegeleiding.