Instrument 15: Kompas

 

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe lijn je samenhang van hogere orde[een leergebied of leerlijn] uit?

Doel - opbrengst instrument
Docenten van vakken die samen deel uit [gaan] maken van een leergebied, een aanpak bieden om hun vakinhouden te clusteren tot divers vakoverkoepelend onderwijsaanbod en dat aanbod te verkavelen over de onderbouw.

Ontwikkelaars die een leergebied inrichten, houvast bieden bij het op koers houden van hun ontwikkelwerk.

Voor wie is het instrument?
Een ontwikkelteam

Soort instrument
Een planbord met kaartjes. Er is een Kompas voor de leergebieden Mens & maatschappij, Mens & natuur en Kunst & cultuur.

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Het gebruik van Kompas als ontwerpinstrument vergt twee à drie werksessies van twee uur. Kompas als monitorinstrument gebruiken kan in een sessie van twee uur.

Complexiteit
OOOO = Het instrument is behoorlijk complex, toepassing vraagt de nodige voor- en nazorg en procesbegeleiding.