Verbreden en verdiepen

Samenhangend onderwijs ontwikkelen is een kwestie van groot denken en klein beginnen. Maar wat komt eerst? Sommige ontwikkelteams kiezen voor kleinschalige samenwerking tussen vakken en breiden deze geleidelijk uit. Andere hechten aan een totaalbeeld: zij willen eerst een kader voor verder te ontwikkelen onderwijs.

Hoe het ontwikkelteam ook is gestart, zicht op het grotere geheel bevordert de samenhang en kwaliteit. Ontwerpen en testen gaan dus hand in hand met verbreden en verdiepen; in beide ontwikkelingsfasen wordt min of meer gependeld tussen ontwikkelopbrengsten en de grotere samenhang die ze helpen opbouwen. Die pendel kan tijd nemen, maar blijkt 't meest constructief.

De verbreding- en verdiepingsfase werpt vragen op als:

  • Hoe lijn je samenhang van hogere orde, een leergebied of leerlijn, uit?
  • Hoe combineer je bestaand of nieuw ontwikkeld onderwijsaanbod tot een leerlijn of leergebied?
  • Hoe bepaal je of een leerlijn of leergebied de kerndoelen dekt en voldoende aansluit op de bovenbouw?

Voor elk van deze vragen is in de onderstaande catalogus een instrument beschikbaar.