Instrument 14: Kwaliteitsbepaling van een zelf ontwikkeld project

 

Typering instrument

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe bepaal je de kwaliteit van een zelf ontwikkeld project?

Doel - opbrengst instrument
IJkpunten en richtvragen aanreiken om bestaand of zelf ontwikkeld projectmateriaal op deugdelijkheid te beoordelen.

Voor wie is het instrument?
Een ontwikkelteam

Soort instrument
Een handreiking met checklisten.

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
Afhankelijk van de gedegenheid waarmee men de kwaliteit van een project wil bepalen: één à twee werksessies van twee uur.

Complexiteit
OOO = Toepassing instrument vergt instructie en begeleiding van iemand die het goed snapt.