Instrument 13: Rubrics voor algemene onderbouwvaardigheden

 

Typering

Vragen waarop het instrument een antwoord geeft
Hoe maak je de leeropbrengsten van een thema beoordeelbaar?

Doel - opbrengst instrument
Docenten beoordelingscriteria en -schalen aanreiken als uitgangspunt om leerlingen op hun beheersingsniveau van de algemene onderbouw vaardigheden te kunnen beoordelen.

Voor wie is het instrument?
Docenten of [ontwikkel]teams met geen of weinig ervaring in het observeren en beoordelen van leerlingen op hun beheersingsniveau van de algemene onderbouwvaardigheden.

Soort instrument
Beknopte achtergrondinformatie, voorzien van beproefde beoordelingsmodellen [rubrics] die desgewenst meteen kunnen worden toegepast.

Tijd die nodig is om het instrument te gebruiken
De algemene informatie over rubrics laat zich in 20 minuten lezen. Het bestuderen, bespreken en eventueel aanpassen van de voorbeeldrubrics vraagt één à twee werksessies van anderhalf à twee uur.

Complexiteit
O = Het instrument spreekt voor zich en is vlot te bedienen.